October, 2017 Journal of Tamil Studies R.No : 30339 / 72
 
இதழ்கள் கட்டுரையாளர்கள் பிரிவுகள் புத்தக மதிப்புரைகள் மேற்கோள் அடைவு
தமிழியல் ஆய்விதழில்  உமாதேவி, நாயுடு அழகிரி  ( Umadevi, Naidu Azhagiri  ) அவர்களின் கட்டுரைகள்
ஆய்விதழ் எண்பக்கம்கட்டுரைத் தலைப்பு
089 - July 2015 033 -042 பாண்டியன் பரிசில் படிமம் - மொழிபெயர்ப்புச் சிக்கல்