June, 2018 Journal of Tamil Studies R.No : 30339 / 72
 
இதழ்கள் கட்டுரையாளர்கள் பிரிவுகள் புத்தக மதிப்புரைகள் மேற்கோள் அடைவு
                  பாண்டியன் பரிசில் படிமம் - மொழிபெயர்ப்புச் சிக்கல்
கட்டுரையாளர் :
உமாதேவி, நாயுடு அழகிரி Umadevi, Naidu Azhagiri [ Professor, Mahathma Gandhi Institute, Mauritius ]
கட்டுரைப் பிரிவு : Translation - மொழிபெயர்ப்பு
ஆய்விதழ் எண் : 089 - July 2015  
பக்கங்கள் : 033 -042