March, 2019 Journal of Tamil Studies R.No : 30339 / 72
 
இதழ்கள் கட்டுரையாளர்கள் பிரிவுகள் புத்தக மதிப்புரைகள் மேற்கோள் அடைவு
  அன்பு நூலகம் புத்தகங்களுக்குத் தமிழியலில் வெளியான மதிப்புரைகள்
ஆண்டுபுத்தகத் தலைப்புஎழுத்தாளர்
1978 நடையியல் - அறிமுகம்சுந்தரமூர்த்தி.இ
1977 தமிழ் அகராதியியல்ஜெயதேவன்.வ
1977 இலக்கியச் சுடர்சுந்தரமூர்த்தி.இ