March, 2019 Journal of Tamil Studies R.No : 30339 / 72
 
இதழ்கள் கட்டுரையாளர்கள் பிரிவுகள் புத்தக மதிப்புரைகள் மேற்கோள் அடைவு
  கபிலன் பதிப்பகம் புத்தகங்களுக்குத் தமிழியலில் வெளியான மதிப்புரைகள்
ஆண்டுபுத்தகத் தலைப்புஎழுத்தாளர்
2003 ஒப்பியல் இந்திய இலக்கியம் - ஓர் அறிமுகம்பிச்சை, அ