March, 2019 Journal of Tamil Studies R.No : 30339 / 72
 
இதழ்கள் கட்டுரையாளர்கள் பிரிவுகள் புத்தக மதிப்புரைகள் மேற்கோள் அடைவு
  கோவேந்தன்.த புத்தகங்களுக்குத் தமிழியலில் வெளியான மதிப்புரைகள்
ஆண்டுபுத்தகத் தலைப்புபதிப்பகம்
1983 என் நினைவுகளில் பாவேந்தர்Sahitya Akademi
சிவப்புக் குயில்கள்கலைஞன் பதிப்பகம்