March, 2019 Journal of Tamil Studies R.No : 30339 / 72
 
இதழ்கள் கட்டுரையாளர்கள் பிரிவுகள் புத்தக மதிப்புரைகள் மேற்கோள் அடைவு
  சிவகுமாரன், ஏ.ஆர்.ஏ புத்தகங்களுக்குத் தமிழியலில் வெளியான மதிப்புரைகள்
ஆண்டுபுத்தகத் தலைப்புபதிப்பகம்
2006 சிங்கப்பூரில் தமிழ்க் குழந்தை இலக்கியம் - திறனாய்வுதொல் இளமுருகு பதிப்பகம்