March, 2019 Journal of Tamil Studies R.No : 30339 / 72
 
இதழ்கள் கட்டுரையாளர்கள் பிரிவுகள் புத்தக மதிப்புரைகள் மேற்கோள் அடைவு
  சுந்தரமூர்த்தி.இ புத்தகங்களுக்குத் தமிழியலில் வெளியான மதிப்புரைகள்
ஆண்டுபுத்தகத் தலைப்புபதிப்பகம்
1980 திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை - நுண்பொருள் மாலைதேன்மொழி நூலகம்
1978 நடையியல் - அறிமுகம்அன்பு நூலகம்
1977 இலக்கியச் சுடர்அன்பு நூலகம்