March, 2019 Journal of Tamil Studies R.No : 30339 / 72
 
இதழ்கள் கட்டுரையாளர்கள் பிரிவுகள் புத்தக மதிப்புரைகள் மேற்கோள் அடைவு
  தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் புத்தகங்களுக்குத் தமிழியலில் வெளியான மதிப்புரைகள்
ஆண்டுபுத்தகத் தலைப்புஎழுத்தாளர்
1974 வேளாண்மையும் பண்பாடும்கந்தசாமி, இல.செ
1973 திருக்குறளில் வேளாண்மைகந்தசாமி, இல.செ