March, 2019 Journal of Tamil Studies R.No : 30339 / 72
 
இதழ்கள் கட்டுரையாளர்கள் பிரிவுகள் புத்தக மதிப்புரைகள் மேற்கோள் அடைவு
  பழனிசாமி, கருவை புத்தகங்களுக்குத் தமிழியலில் வெளியான மதிப்புரைகள்
ஆண்டுபுத்தகத் தலைப்புபதிப்பகம்
1991 அழுத முகம் சிரித்தது குருட்டு விழி திறந்ததுதிருமொழிப் பதிப்பகம்
1990 பாரதிதாசன் ஒரு களஞ்சியம்திருமொழிப் பதிப்பகம்