March, 2019 Journal of Tamil Studies R.No : 30339 / 72
 
இதழ்கள் கட்டுரையாளர்கள் பிரிவுகள் புத்தக மதிப்புரைகள் மேற்கோள் அடைவு
  முத்தையா, பி.எல் முல்லை புத்தகங்களுக்குத் தமிழியலில் வெளியான மதிப்புரைகள்
ஆண்டுபுத்தகத் தலைப்புபதிப்பகம்
1991 பாவேந்தருக்குப் புகழ் அஞ்சலிநியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்