March, 2019 Journal of Tamil Studies R.No : 30339 / 72
 
இதழ்கள் கட்டுரையாளர்கள் பிரிவுகள் புத்தக மதிப்புரைகள் மேற்கோள் அடைவு
  முருகானந்தம், ச புத்தகங்களுக்குத் தமிழியலில் வெளியான மதிப்புரைகள்
ஆண்டுபுத்தகத் தலைப்புபதிப்பகம்
1990 கடற்கரை பரதவர் கலைச்சொல்லகராதிதேன்மழைப் பதிப்பகம்
1990 ஆராய்ச்சித் தொகுதிதேன்மழைப் பதிப்பகம்