March, 2019 Journal of Tamil Studies R.No : 30339 / 72
 
இதழ்கள் கட்டுரையாளர்கள் பிரிவுகள் புத்தக மதிப்புரைகள் மேற்கோள் அடைவு
  வெங்கடாசலம், கி தண் புத்தகங்களுக்குத் தமிழியலில் வெளியான மதிப்புரைகள்
ஆண்டுபுத்தகத் தலைப்புபதிப்பகம்
1989 மௌன ஓலம் ( கன்னட மூலம் ; சதுரங்க என்ற எம்.சுப்பிரமணிநராஜ் )Sahitya Akademi